Integritetspolicy

När du interagerar med vår webbplats kommer Konsolidator A/S alltid att behandla den information som du tillhandahåller oss och som vi samlar i enlighet med tillämpliga regler. Du kan läsa mer om vår behandling av dina personuppgifter och dina rättigheter nedan.

1. Kontaktinformation

Konsolidator A/S är registeransvarig med följande kontaktinformation:

Vandtårnsvej 83A, 2.
2860 Søborg
Denmark

info@konsolidator.com
(+45) 20 95 29 88

Om du har några frågor om vår behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss.

2. Cookies

2.1 Vad är en cookie?

Cookies används av praktiskt taget alla webbplatser och i många fall är cookies det enda sättet att få en webbplats att fungera korrekt.

En cookie är en fil som placeras på din dator eller annan IT-utrustning. Det gör att webbplatser kan känna igen din dator och samla information om vilka sidor och funktioner som besöks med din webbläsare. Cookies kan dock inte se vem du är, vad du heter, var du bor eller om datorn används av en eller flera personer. De kan inte heller sprida datavirus eller andra skadliga program.

2.2 Nej tack till cookies

Första gången du använder vår webbplats kommer du att se en ruta med information om cookies. Om du klickar på ”Använd endast nödvändiga cookies” ställs inga cookies in förutom de cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera, och en cookie för att komma ihåg ditt val.

2.3 Radera eller inaktivera cookies i din webbläsare

För att undvika cookies helt så kan du stänga av cookies i din webbläsare. Var du hittar inställningarna beror på vilken webbläsare du använder. Du kan radera samtliga cookies eller individuellt. Du bör dock vara medveten om att om du gör det kommer du inte att kunna logga in eller använda andra funktioner som webbplatsen kräver för att komma ihåg dina val. Tänk på att om du använder flera webbläsare måste du ta bort cookies i dem alla.

3. Registrera dig för evenemang och demobokningar

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att registrera ditt deltagande i ett evenemang eller i en demo och för att få information om du kan vara intresserad av att köpa vår produkt.

Vår personuppgiftsbehandling i samband med att evenemang hålls är nödvändig för att hantera ditt deltagande. Behandlingen av personuppgifter baseras på vårt legitima intresse av att göra Konsolidator A / S synlig, jfr. den allmänna dataskyddsförordningen, klausul 6, underklausul 1, paragraf f.

Vid registrering för evenemang och demo-bokningar behandlar vi endast ordinära personuppgifter, såsom ditt namn, e-postadress och telefonnummer – den information du har angivit själv i samband med din registrering eller bokning. Vi tillhandahåller även uppgifter om dina tidigare bokningar och registreringar.

Vi använder databehandlare som enligt instruktioner från oss, har tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att de ska kunna tillhandahålla sina tjänster till oss. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till någon annan än vår databehandlare.
Information som erhållits i samband med en händelseregistrering kommer att raderas omedelbart efter att händelsen har avslutats, såvida du inte har samtyckt till att vi kan behålla din kontaktinformation under en längre tid.

Information som erhållits i samband med bokning av en demo kommer att raderas omedelbart efter att den har hållits, såvida du inte har samtyckt till att vi kan behålla din kontaktinformation under en längre tid.

4. Kontaktformulär & mötesbokningar

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna svara på din begäran.
Behandlingen av personuppgifter baseras på vårt berättigade intresse av att kunna svara på din begäran till Konsolidator A / S, jfr. den allmänna dataskyddsförordningen, klausul 6, underklausul 1, paragraf f.

I vårt kontaktformulär behandlar vi endast ordinära personuppgifter, såsom ditt namn, e-postadress och telefonnummer, information som du själv har gett genom att fylla i kontaktformuläret. Vi skulle aldrig uppmana dig att skicka känsliga eller konfidentiella personuppgifter genom att använda kontaktformuläret.

Vi använder databehandlare som enligt instruktioner från oss, har tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att de ska kunna tillhandahålla sina tjänster till oss. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till någon annan än vår databehandlare.

Information som erhålls i samband med att ett kontaktformulär fylls kommer att raderas när det inte längre är nödvändigt för att svara på din begäran, såvida du inte har samtyckt till att vi lagrar dina personuppgifter under en längre tid.
I vissa fall efter att ha skickat webbformuläret eller bokat ett möte kommer dina uppgifter att överföras till en av våra affärspartners. I det här fallet kommer du att informeras uttryckligen vem partnern är innan du lämnar in. Dessa affärspartners kommer att fungera som registeransvariga för dina uppgifter. Om du vill veta mer hur dessa affärspartners behandlar dina uppgifter, ta dig tid att läsa deras integritetspolicyer.

5. Nyhetsanmälan

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att skicka ut nyheter, marknadsföringskommunikation och kampanjer.

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter följs från klausul 6, stycke 1, paragraf a i den allmänna dataskyddsförordningen.

I samband med registrering och utskick av vårt nyhetsbrev och annan marknadsföringskommunikation behandlar vi bara ordinära personuppgifter som ditt namn och e-post.

Vi använder en databehandlare för att skicka ut våra nyhetsbrev, vilket görs på instruktioner från oss och i enlighet med ett undertecknat databehandlingsavtal. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till någon annan än vår databehandlare.

Dina personuppgifter sparas tills du avslutar prenumerationen på din nyhetsprenumeration.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, som resulterar i att du inte längre att ta emot nyheter från oss via den här tjänsten.

Du kan alltid avsluta prenumerationen av vårt nyhetsbrev genom att klicka på “Avsluta prenumeration” längst ner i varje e-postmeddelande du får från oss.

Om du väljer att dra tillbaka ditt samtycke påverkar det inte lagligheten i vår behandling av dina personuppgifter på grund av ditt tidigare anmälda samtycke och fram till tidpunkten för återkallandet. Drar du tillbaka ditt samtycke, kommer det inte att gälla förrän vid den tiden.

6. Tredje land

Vi överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU / EES utan ditt samtycke.

7. Säkerhet

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med de GDPR-lagar som är tillämpliga när som helst. Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot till exempel förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder för att möta den pågående tekniska utvecklingen.

8. Dina rättigheter

Du har rätt att:

begära åtkomst, korrigeringar eller radering av dina personuppgifter;

begäran om begränsning av behandlingen av dina personuppgifter;

invända mot en annars laglig behandling av dina personuppgifter;

motsätta dig att bli föremål för beslut som enbart baseras på automatiserad bearbetning, inklusive profilering;

invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål;

dra tillbaka ditt samtycke när som helst om behandlingen av dina personuppgifter baseras på detta;

ta emot en kopia av dina personuppgifter i en kortfattad, transparent, begriplig och lättillgänglig form och att överföra uppgifterna till ett annat företag eller myndighet;

lämna in ett klagomål till den danska dataskyddsbyrån, t.ex. via dt@datatilsynet.dk.

Om du har några frågor angående vår behandling av personuppgifter, eller om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter, vänligen kontakta oss på info@konsolidator.com så försöker vi svara på din begäran så snart som möjligt.

9. Uppdateringar

Sekretesspolicyn uppdateras kontinuerligt vid behov. Sekretesspolicyn uppdaterades senast 16 oktober 2020.