Zealand Pharma opnår i dag maksimalt udbytte af data og opfylder alle rapporteringskrav

Historien om Zealand Pharma A/S

Zealand Pharma er en dansk bioteknologivirksomhed, dobbeltnoteret i Danmark og USA.

Virksomheden blev grundlagt i 1998 med fokus på at opdage, designe og udvikle innovative og peptidbaserede lægemidler og har en portefølje af lægemidler og produktkandidater, herunder licenssamarbejde med Boehringer Ingelheim.

Koncernen har syv datterselskaber og over 300 medarbejdere i Danmark og USA.

Koncernen blev Konsolidator-kunde I 2020.

60% HURTIGERE

FINANSIEL KONSOLIDERING

GENVANDT 3 HELE DAGE

HVERT KVARTAL

Zealand Pharma havde brug for et system til at strukturere data og sikre maksimal datakvalitet

Klokken er 7 om morgenen, da telefonen ringer. Det er din kollega der ringer for at spørge, hvorfor koncernens konsoliderede data pludseligt har ændret sig kun et par timer før deadline. Du svarer, at du ikke har lavet nogle ændringer i regnearket. Faktisk har du ingen idé om, hvem der har redigeret det, eller hvad der er blevet ændret.

Lige præcis denne situation var velkendt for daværende Vice President of Finance Mikael Juhl og nuværende Finance Director Lykke Rømer. Deres økonomiafdeling stod ofte overfor et af de mest velkendte problemer, når man arbejder i en Excel fil med 18 faner, nemlig:

Alle med adgang kunne redigere I filen. Og de var ikke I stand til at se hvem der havde lavet ændringerne, eller hvad de var. Pludselig var en formel væk, en note tilføjet, eller en ekstra kolonne/række synlig. Resultatet var rod I rækkefølgen af alt andet I filen.  At arbejde i Excel betød en masse tid brugt på at kontrollere for fejl, datasporing og kontrollere alle formler. Som børsnoteret selskab kunne Zealand Pharma ikke tolerere usikkerheden og den manglende gennemsigtighed. For at sikre overholdelse af SOX (amerikansk lov beregnet til at beskytte investorer mod svigagtige regnskabsaktiviteter fra virksomheder), fandt de det for risikabelt at fortsætte med at bruge Excel til koncernkonsolidering.

Derfor besluttede, Mikael Juhl and Lykke Rømer, sig for at implementere Konsolidator.

Rapporteret gevinster

Kvalitetssikring, gennemsigtighed og dokumentation

Overholdelse af SOX-krav

Reduceret konsolideringstid – fra 5 til 2 arbejdsdage

Gennemsigtige og effektive processer, hvor alt logges

Nem kvartalsvis revisorgodkendelse

En effektiv, gennemsigtig og compliant konsolidering

Zealand Pharma kan nu krydse af på den omfattende liste over krav vedrørende SOX-overholdelse. Tal of former kan ikke ændres, uden at økonomiafdelingen ved det, det inkluderer indblik I hvem, hvad og hvorfor tal bliver redigeret.  I dag er det ikke længere den samme risiko for fejl, som har været et kæmpe plus med alle Zealand Pharmas lovkrav.    

“Vores problem var, at vi som gruppe var for store til at bruge Excel og for små til at købe mere kompleks konsolideringssoftware. Her passede Konsolidator perfekt til vores behov.” – Mikael Juhl. 

Nu kan Mikael og Lykke styre hvem og hvor meget adgang deres datterselskaber har. Derudover har de et system, der giver dem et fuldt revisionsspor, automatisk fejlfinding og automatiske processer; såsom interne elimineringer, omregning af valutaer og oprettelse af cash flow.

”Det er blevet en mere gennemsigtig proces, fordi data er sporbare. Det har fået os til at arbejde mere effektivt.” – Lykke Rømer, Finance Director, Zealand Pharma. 

TIP 

Cloud-baserede systemer er let at integrere med de fleste andre systemer. For eksempel, er det let at oprette indsigtsrige og flotte rapporter med dit foretrukne rapporteringsværktøj oven på Konsolidator.

Fordelene ved at bruge cloud til konsolideringen

Fordi økonomiafdelingen hos Zealand Pharma bruger Konsolidators cloud-software, er det nemt at integrere med eksisterende systemer i it-infrastrukturen. Derudover får de følgende cloud-fordele:

  • Ingen tid spildt på softwarevedligeholdelse 
  • Altid have adgang til den senest version af softwaren 
  • Sikkerhedskopiering er varetaget af leverandøren 
  • Lavere forbrug i forhold til et brugerdefineret CPM system 

“”Vi elsker, at Konsolidator er cloud! Vi kommer begge fra job, hvor vi har arbejdet intensivt med at optimere processer og sikkerhed for kunderne, og man gør det bare bedre med et online system” – Lykke Rømer.  

“Sikkerheds- og kontrolmæssigt er cloud-software også en stor fordel for os. Vi køber en service og skal ikke stå for vedligeholdelse eller sikkerhedsspørgsmål. Vi betaler bare det månedlige abonnement, og så er alt andet ordnet for os af Konsolidator, og det er rigtig godt” – Mikael Juhl. 

Inspireret? Kom i gang med Konsolidator i dag.