Vilka är vi?

Konsolidator® är ett molnbaserat SaaS-konsoliderings- och rapporteringsverktyg som är bäst i sin klass och som standardiserar och strömlinjeformar konsolideringsprocessen genom enkel, innovativ funktionalitet. Konsolidator® baseras på Microsoft Azure och ger användbar insyn genom relevant, korrekt ledningsinformation i rätt tid som bygger på kundernas resultatdata. På så sätt kan de lägga sin tid på att analysera data, istället för på att ta fram dem och därigenom fatta snabbare och bättre taktiska och strategiska beslut som leder till ökad omsättning.

Vår historia

Koncerner av alla storlekar ställs ibland inför problem med dålig datakvalitet, vilket skapar en oförmåga att inhämta korrekt ledningsinformation i rätt tid och medför bristande effektivitet som hänger samman med föråldrade system. Konsolidator® utvecklades för att lösa just de problemen. I finanschefsrollen upplevde vi att det fanns ett ouppfyllt behov när vi skulle förse styrelsen, ledningen, revisorer och banker med redovisning och finansiell rapportering och vi saknade en enkel programvara som skulle kunna vara ett stöd i vårt arbete. När koncernredovisningen förbereds i Excel-blad man själv skapar blir processen tidskrävande och man kan drabbas av problem som brist på enhetlighet, dokumentation och öppenhet. Dessutom är risken för fel stor och man blir beroende av den person som tog fram Excel-modellen. Men för finanschefer i små och medelstora koncerner finns inget alternativ till Excel.

Vi grundade Konsolidator® med ambitionen att ge också små och medelstora koncerner en konkurrensfördel genom att digitalisera ekonomifunktionen och skapa en molnbaserad rapporterings- och konsolideringsprogramvara som skulle revolutionera ekonomifunktionen i koncerner runt om i världen. Vi har erfarenhet av att arbeta som finansiell controller, finanschef och auktoriserad revisor från A.P Møller-Maersk, Lindeberg Group, Clipper Group och Deloitte samt som programvaruarkitekt på Dampskibsselskabet Norden och har skapat den lösning som marknaden saknade och som uppfyller just de behov och krav som alla som arbetar inom ekonomi har idag och i framtiden.

Claus Finderup Grove

Claus Finderup Grove

Co-founder och CEO

cfg@konsolidator.com
+45 20 95 29 88

Jack Skov

Jack Skov

Co-founder och CFO

js@konsolidator.com
+45 22 82 88 45

Lars Højer Paaske

Lars Højer Paaske

Co-founder och CTO

lhp@konsolidator.com
28 21 26 43