Konsolidator® digitaliserar ekonomifunktionen så att du, snabbt kan leverera siffror till hela koncernen. Minuter och timmar istället för dagar och veckor. Förutom att siffrorna visar status i realtid, ger det också tid för analys och möjlighet att ge råd till resten ledningsgruppen.

Konsolidator® innehåller följande funktioner

  • Konsoliderad redovisning för koncern og underkoncerner
  • Kassaflödeanalys
  • Budget och prognos
  • KPIer (Key Performance Indicators)
  • Automatiserad valutaomräkning och beräkning av minoritetsandelar
  • Eliminering mellan koncernföretag
  • Transparent vertifieringskedja
  • Användargränssnitt för ERP- och BI-systeme
  • Konsolidator Konnect (tilläggsprogram för Excel)
  • App för smarta telefoner och surfplattor

Software as a Service (SaaS)

Konsolidator® är en molnbaserad lösning, vilket innebär att du inte behöver oroa dig över installationer, säkerhetskopior och uppdateringar – systemuppgraderingar och nya funktioner blir omedelbart tillgängliga för alla användare och dina data sparas på ett säkert sätt i molnet.

Kvalitet och användarvänlighet i fokus

Konsolidator® grundare har många års erfarenhet inom redovisning och ekonomi i sina tidigare roller som statsauktoriserad revisor respektive CFO och bakom lösningen finns redovisningsspecialister som vet vilka behov och utmaningar du som ekonomiansvarig har.

Konsolidator®ger enhetlighet under alla rapporteringsmånader och innehåller alla komponenter för att ta fram en finansiell ledningsrapport, inklusive kassaflödesanalys och KPIer (Key Performance Indicators). När lösningen utvecklades låg fokus på datakvalitet och användarvänlighet. Dina konsoliderade finansiella data visas på ett överskådligt sätt så att det blir enkelt för dig att presentera dina siffror.

Enkelt og flexibelt

Vi vill att din koncern ska ha en enkel finansiell konsoliderings- och rapporteringsprocess. Med Konsolidator® är tidsåtgången för att ta fram en konsoliderad finansiell rapportering av hög kvalitet minimal.

Dessutom är processen garanterat flexibel tack vare en molnlösning och du kan nå Konsolidator® via din webbläsare, vår app för smarta telefoner och surfplattor eller vårt tilläggsprogram för Excel, Konsolidator Konnect.


Konsolidator Konnect gör det möjligt att ta fram ledningsrapporter och årsredovisningar med noter och analyser direkt i Excel. Med en tilläggsmodul får du via Excel direkt tillgång till siffrorna i Konsolidator och kan bygga upp dina rapporter, inkl. grafer och jämförelsesiffror.


IMPLEMENTERA KONSOLIDATOR® GENOM 4 STEG på 1-3 MÅNADER

VIL DU VETA MER OM KONSOLIDATOR®?