Enkel finansiell konsolidering och rapportering

Vi vill göra er finansiella konsolidering och rapportering enklare, vi är övertygad om att tiden du sparar, och den kvalitetsdata du får med Konsolidator®, ger dig möjlighet att fatta bättre beslut i företaget.

Enhetlig konsolideringmetod med kvalitetsdata 

Konsolidator® är en molnbaserad lösning som säkerställer att du får en enhetlig finansiell rapportering och konsolidering. Processen blir enkel och smidig och du kan visa kvalitetsdata på ett logiskt och överskådligt sätt.

Upplev de nya funktionerna och lär dig mer om vad Konsolidator® kan göre för ditt företag